Instructions

In order to register your company in Action SA, please:

  • 1. Wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.
  • 2. Przesłać komplet aktualnych kopii dokumentów firmy na adres e-mail rejestracja@action.pl, bądź też złożyć je osobiście w siedzibie firmy ACTION S.A. w restrukturyzacji przy ul. Dawidowskiej 10 w Zamieniu, 05-500 Piaseczno.

Wymagane kopie dokumentów:

  • decyzja o nadaniu numeru NIP
  • decyzja o nadaniu numeru REGON
  • lub wydruk CEIDG, KRS

Address of the company

Company

Person representing Person entitled to incur liabilities on behalf of the company

Osoba kontaktowa